Vitajte v Mikroregióne Teplý Vrch

Roztratené zrnká

Komorny program

Pridané: 29. september 2015

Na cestách spoločne a bezpečne

Na cestách spoločne a bezpečne

Pridané: 20. august 2015

Pozvánka

Pozývam Vás na mimoriadnu výročnú členskú schôdzu MR Teplý Vrch,

ktorá sa uskutoční dňa: 14.07.2015 ( utorok ) o 9.00 v kancelárii MR Teplý Vrch

Program zasadnutia:

1. Privítanie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Voľby – predseda združenia

5. Doplnenie stanov

6. Traktor

7. Spoločné VO

8. Spolufinancovanie projektu – Na cestách spoločne a bezpečne

9. Rôzne

10. Diskusia

11. Prijatie uznesení

12. Záver.

Svoju prípadnú neúčasť oznámte do 13.07.2015 ( je dôležité nahlásiť svoju neúčasť nakoľko členská schôdza je uznášania schopná len ak je prítomná 3/5 väčšina členov. )

                         Bc.Jaroslav Benda v.r.

                       predseda MR Teplý Vrch

Pridané: 07. júl 2015

OZNAM

Mimoriadna výročná členská schôdza MRTV,naplánovaná na 30.6.2015 bola zrušená z dôvodu účasti zástupcov obcí na konferencii 3R.

Pridané: 26. jún 2015

Spomienkové oslavy 70. výročia oslobodenia

Spomienkové oslavy plagát

Pridané: 27. apríl 2015


Blížiace sa akcie

V. ročník "Dedina ožíva"

V Drienčanoch sa 26. júla bude opäť konať už jubilejný...

RSS novinky obcí

Drienčany, Pápča